Referencie

Preventíva si váži svojich klientov a ďakuje im za prejavenú dôveru. 

Počas uplynulých rokov realizovala školenia a zabezpečovala služby v oblasti BOZP a OPP pre zamestnancov nasledujúcich podnikateľských subjektov a inštitúcií: 

BioCompacT s.r.o., CENTAUR a.s., COOP Produkt Slovensko, DETVA v.d. Bratislava, 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBIRKA , Bratislava, 

Elektro Ľudib v.d.i. Báhoň, ELPROCOM s.r.o. Studienka, EuVa n.o. Bratislava

EXIMBANKA SR, FTP Slovakia s.r.o., Geologický ústav SAV, Hošek-W s.r.o. Šamorín

Hudobné centrum, INTO Slovakia s.r.o., KARIREAL Slovensko, a.s. ,Ladislav Líška L-MONTY Bratislava

Mars SR kom. spoločnosť, MCST, a.s., Nemocnica n.o. Modra, Parmal s.r.o. Bratislava

PAULA - predajňa dámských odevov Bratislava, SERAFINA s.r.o., Slovenská informatická spoločnosť

Slovenská ľudová majolika Modra, Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik

Softec s.r.o., STENDHAL s.r.o., SCK s.r.o., TELETRANZ s.r.o. Bratislava, TRADAG s.r.o. 

Ústav informácií a prognóz školstva, Ústav informatiky SAV ,VLADIMÍR CANDRÁK - MONTES Hlohovec

VZORODEV Bratislava, Mesto Stupava, Vodárne a kanalizácie Stupava, Emons slovakia s.r.o,

Verejnoprospešné služby Stupava, p.o,  Černejová & Hrbek, s.r.o., Hypocentrum finančné služby, a.s.

 Lexxus, a.s., FilmStor s.r.o., Future Group Slovakia s.r.o., PD Igram,