Cenník

Spracovanie dokumentácie

vstupný balík - BOZP, OPP

jednorazový poplatok bez DPH

150-200€


Zmluvné zabezpečenie služieb BOZP, OPP

počet zamestnancov

mesačný paušál

do 10

50€

do 30

70€

do 50

120€

do 100

150€

nad 100

200€

Ceny za zmluvné zabezpečenie sú orientačné a upravujú sa podľa prevádzok, ich počtu, rizikovosti a sú uvedené bez DPH


Školenie zamestnancov z BOZP a OPP bez mesačného paušálu

Vstupné školenie

pri nástupe do zamestnania                                                                    

20€

za osobu 

Opakované školenie BOZP a OOP

1x za 2 roky

20€ 

za osobu

Opakované školenie BOZP

1x za 3 roky

15€ 

za osobu

Opakované školenie OPP

1x za 2 roky

15€ 

za osobu

Pri počte zamestnancov nad 50 bude cena dohodnutá individuálne.

V cene bez DPH sú zahrnuté záznamy zo školení


Poradenská činnosť

Pomoc pri šetrení RPÚ

70€

Odborné poradenstvo v oblasti BOZP, OPP

50€


Nie sme plátci DPH