Naše osvedčenia a opravnenia

Družstvo je držiteľom nasledovných oprávnení a osvedčení:


Národný inšpektorát práce:
• VVZ-0393/11-01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 

BE-SOFT a.s. :

• 002/03/2016 - Bezpečnostný technik Matej Gabriška

 

Ministerstvo vnútra SR:
 • č. 1/42/2012 – Technik požiarnej ochrany  Lenka Gabrišková